EN

פרויקט אומניה, עמותת אזרחים בונים קהילה – קבוצת נשים ערביות ויהודיות

דיוקן של העצמי. במטרה להתבונן פנימה.

בקבוצה השתתפו 10 בנות, חמש נשים יהודיות וחמש נשים ערביות.
מטרת הפרויקט הייתה להכיר לעומק ולמצוא את המשותף דרך צילום ושיחה.
במהלך ההתבוננות וניתוח הצילומים בכיתה היה שיח משותף פורה ומכבד, שיתוף חוויות, רגשות, וטקסטים של המשתתפות.
הקשבה ועניין לשמוע מה האחרת חושבת ומרגישה, נקודות המבט השונות תרמו והעשירו את המפגשים בידע חדש ואישי שהיה לא פחות חשוב מהידע שהועבר ע"י המנחות.
החיבור שכל משתתפת עשתה עם עצמה דרך המצלמה, תרם לחיבור שלה לשאר המשתתפות, כנשים בכלל, וכנשים מתרבות אחרת בפרט.

מנחות:
סיגל בלייר-גת –
סמאח מסארווה –

משתתפות:
אורית שרייבר-שטח –
האנה קשוט-כורדי –
ליאורה דן –
מנאר מימה –
נדיה רטמן –
נעמה חג׳אג׳ –
פאטמה חסונה –
ציונה יוסף –
שושי חן –
תהאני מוגרבי –

 

לוגו של וואטסאפ