EN

קהילת "שלהבת" בקרית טבעון

"צילום בצל הקורונה"

צילומים נבחרים של משתתפי קורס "פוטווויס" מקהילת "שלהבת" בקריית טבעון המבטאים את רחשי הלב בתקופת התפשטות נגיף הקורונה, מרץ – מאי, 2020 .
נהניתי לפגוש וללוות את המשתתפים בקרית טבעון ולאפשר להם להשמיע קול באמצעות הצילום במשך התקופה.
גיליתי חבורה סקרנית ומלאת עניין סביב הצילום המוכנה לאתגר.
הם יישמו בצילומים את עקרונות הצילום ושתפו את חברי הקבוצה ברגשות ובמחשבות.
בתקופת הסגר הקשר נשמר באמצעות שיחות טלפון ובוואטסאפ והפגישות נערכו בזום.
היכולת שלהם להסתגל לשינוי ולמדיה הדיגיטלית הרשימה אותי. התמונות מרגשות.

מנחה:
איילת אלון פוסטלניק

משתתפים:
ניצה אגמון
קטי אסטרכן
הדסה ברקוביץ
יהודית בנימין
אבי הלטמן
מרסל הלפרין
נעמי לבנה
דפנה מנדלוביץ
ברנרד סיוון
שרון קאופמן
נעמי שגב

 

לוגו של וואטסאפ