EN

צילום: תלמה לוי, מורה בבית הספר "אילן רמון" בנתניה

PHOTO IS:RAEL גם במערכת החינוך!

התוכנית "פעילות חברתית בשפת הצילום – PHOTO IS:VOICE" – תכנית מספר 11877 מאושרת במאגר התוכניות גפ"ן.

התוכנית מבוססת על מתודת PHOTO VOICE המאפשרת לקהילות מגוונות להשמיע את קולן באמצעות מדיום הצילום. השיטה מתמחה בשימוש בכלים ויזואליים וטקסטואליים, להשמעת קול ונראות, לביטוי חוויתי-רגשי-חברתי והעברת מסר של היחיד והקבוצה. התוכנית מעודדת את המשתתפות.ים לגעת בנושאים שאכפת להם מהם, שהם חווים ומעסיקים אותם, ומפתחת את היכולת להביע באופן מילולי וויזואלי, תחושות ומחשבות בכנות ובפתיחות, מקנה מיומנויות של חשיבה חיובית ותורמת לפיתוח חוסן אישי וקבוצתי, לצד מיומנויות טכנולוגיות.

התוכנית מקנה כלים לביטוי והעצמת זהות היחיד והקבוצה, תוך פיתוח יכולות רגשיות-חברתיות באמצעות שפת הצילום. המפגשים משלבים למידה של עקרונות הצילום לצד חיבור בין טקסט לתמונה, התנסות אישית, התבוננות פנימה והחוצה, ודיאלוג קבוצתי.

בסיום התהליך המשתתפים מציגים את אמירתם החברתית בפסטיבל הצילום הבינלאומי לצד צלמים מפורסמים מרחבי העולם. הפסטיבל, אירוע הצילום הגדול ביותר בישראל, היינו הבמה לחשיפת התוצרים לעשרות אלפי מבקרים כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית ויצירת שיח במרחב הציבורי.

ארגון PHOTO IS:RAEL בעל ניסיון רב שנים בהפעלת התוכנית החברתית ובשיתוף פעולה עם גופים ועמותות של אוכלוסיות היעד. בשבע השנים האחרונות עבדנו במאות קהילות ברחבי הארץ, ועם מעל ל- 10,000 משתתפות ומשתתפים – איש ואישה, ילדים ומבוגרים.
אנו פעילים במסגרות מגוונות ובפריסה ארצית מהצפון ועד לדרום.

התוכנית המוצעת והמענים מותאמים לצוותים חינוכיים ו/או לתלמידים בגילאים השונים ו/או להורים באופן בית ספרי או קבוצתי, ובמסגרת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, בסלים:
+ סל מענים פדגוגיים ורגשיים – למידה רגשית חברתית; אקלים מיטבי; כישורי חיים; מניעת התנהגויות סיכון.
+ סל מענים לאוכלוסיות במיקוד – ילדים ונוער בסיכון.
+ סל מענים לאוכלוסיות במיקוד – חברה ערבית (אתגרים); מחוננים ומצטיינים

לפרטים נוספים אודות סלי המענים ויצירת קשר באמצעות מערכת גפ"ן
"פעילות חברתית בשפת הצילום PHOTO IS:VOICE " תוכנית מספר 11877

נשמח לעשייה משמעותית משותפת!

בוקי קמחי, ראשת תחום חינוך והכשרה
booki@photoisrael.org

לוגו של וואטסאפ